cecha ProOptiBeef

Definicje

Nazewnictwo

Nazwy preferowane

cecha ProOptiBeef pl http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

Nazwy z LOD

LOD

Metadata

Brak metadanych