byt czaso-przestrzenny

Ontologia

Taksonomia

byt czaso-przestrzenny 

Definicje

Nazewnictwo

Nazwy preferowane

byt czaso-przestrzenny pl http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
spatio-temporal particular en http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

Nazwy z LOD

Pojęcia pokrewne

Bezpośrednie pojęcia węższe

LOD

Metadata

Brak metadanych