obiekt fizyczny lub intencjonalny

Ontologia

Taksonomia

byt czaso-przestrzenny

obiekt fizyczny lub intencjonalny 

Definicje

Nazewnictwo

Nazwy preferowane

endurant en http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel
obiekt fizyczny lub intencjonalny pl http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

Nazwy z LOD

Pojęcia pokrewne

Bezpośrednie pojęcia węższe

obiekt fizyczny lub intencjonalny

kolektyw

byt niefizyczny

byt fizyczny

LOD

Metadata

Brak metadanych