Barrosã-PDO veal

Nazewnictwo

Nazwy preferowane

Barrosã-PDO veal en http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

Nazwy z LOD

Pojęcia pokrewne

Brak pojęć węższych